Ročné zjavenie vizionárke Ivanke 25. 6. 2023

Posted on 26 júna, 2023

Home Blog Články Ročné zjavenie vizionárke Ivanke 25. 6. 2023

Exemple

Ročné zjavenie vizionárke Ivanke 25. 6. 2023

Zjavenie trvalo sedem minút (18.38 – 18.45 h) a mala ho svojom dome. Na zjavení bola prítomná iba Ivankina rodina. Po zjavení povedala Ivanka:

„Matka Božia dala toto posolstvo:

,Milé deti, potrebujem vaše modlitby. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!‘

Matka Božia nás všetkých požehnala.“