Posolstvo pápeža Františka účastníkom Mladifestu 2023

Posted on 22 mája, 2023

Home Blog Články Posolstvo pápeža Františka účastníkom Mladifestu 2023

Exemple

Posolstvo pápeža Františka účastníkom Mladifestu 2023

Moji milovaní!

S radosťou sa obraciam na vás, ktorí sa zúčastňujete na medžugorskom festivale mládeže, ktorý je príležitosťou na oslavu a obnovu vašej viery. Chcem, aby ste tieto dni prežili ako duchovnú púť, ktorá vás privedie k stretnutiu s Pánom: v Eucharistii, adorácii, spovedi, biblickej katechéze, modlitbe ruženca v tichu, ale aj prostredníctvom svedectiev.

Témou tohtoročného stretnutia je: „Hľa, moja matka a moji bratia.“ (Mt 12,49). Evanjelista Matúš o tom informuje: Keď Ježiš hovorí k zástupu, niekto povie, že jeho matka a bratia stoja vonku a hľadajú ho. Ježiš odpovedá otázkou: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ (Mt 12, 48) A ukazuje na svojich učeníkov a hovorí: „Hľa, moja matka a moji bratia! Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra, i matka.“ (Mt 12, 49-50)

Ježišovo gesto a slová sa nás hlboko dotýkajú, pretože na prvý pohľad to vyzerá ako nedostatok úcty k jeho matke a príbuzným. V skutočnosti nám týmto výrokom chcel ukázať, že keď sa podriadime Otcovej vôli a prehĺbime svoju jednotu s ním, je to silnejšie spojenie ako s najbližšími pokrvnými príbuznými.

Drahí mladí, Božia vôľa je neoceniteľný poklad! Preto Panna Mária ešte predtým, ako ho privedie na svet, nadväzuje s Ježišom príbuzenský vzťah. Stáva sa učeníčkou a matkou svojho Syna vo chvíli, keď prijíma slová anjela a hovorí: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) Od tej chvíle bol celý jej život neustálym plnením Božej vôle.

My sa však často dostávame do konfliktu s touto vôľou, niekedy ju ťažko chápeme a prijímame. Želáme si iný život bez výziev, bez utrpenia, možno by sme chceli byť iní, možno inteligentnejší a bohatší na talenty a prirodzené dary. Pre nás však neexistuje lepšia vôľa ako Otcova, ktorá je pre nás plánom lásky v perspektíve jeho kráľovstva a nášho dokonalého šťastia. Často sa tejto vôle bojíme, pretože sa obávame, že by nám Boh mohol vnucovať niečo náhodné a nie pre naše dobro; bojíme sa, že prijať jeho vôľu by mohlo znamenať vzdať sa našej slobody. Namiesto toho musíme vytrvalo hľadať a prosiť Boha Otca, aby nám dal poznať svoju vôľu, a usilovať sa o jej naplnenie v nás.

A najdôležitejší dôvod, prečo to chceme, nám ukazuje Ježiš: plnenie Otcovej vôle z nás robí jeho deti, bratov, sestry, matky a my rastieme v láske k nemu a k druhým.

Drahí mladí, Boh má pre každého z vás plán lásky. Nebojte sa jeho vôle, ale celú svoju dôveru vložte do jeho milosti. Ste pre neho dôležití a vzácni, lebo ste dielom jeho rúk (porov. postsynodálna apoštolská exhortácia Christus vivit, 115). Iba on pozná vaše srdce a vaše najhlbšie túžby.

Iba Boh, ktorý vás miluje dokonalou láskou, môže splniť vaše túžby. Nikto okrem Boha vám nemôže dať skutočné šťastie. Podľa Máriinho príkladu mu vedzte povedať svoje bezpodmienečné áno. Nenechajte vo svojom živote miesto pre sebectvo alebo lenivosť. Využite svoju mladosť na to, aby ste položili základy svojho života spolu s Pánom, pretože vaša osobná, profesionálna a spoločenská budúcnosť bude závisieť od rozhodnutí, ktoré urobíte v týchto rokoch.

Na tejto ceste, drahí mladí, nech vás sprevádza Presvätá Bohorodička Mária a učí vás rozpoznávať a prijímať vôľu nebeského Otca vo vašom živote. Svojou mladosťou vtlačte prítomnému okamihu znak nádeje a nadšenia. Buďte nadšenými misionármi novej evanjelizácie! Prinášajte tým, ktorí trpia, tým, ktorí hľadajú, radosť, ktorú chce Ježiš darovať. Prineste ju do svojich rodín, do škôl a na univerzity, na pracoviská a k svojim priateľom, nech už žijete kdekoľvek. Ak dovolíte, aby vo vás pôsobila Božia milosť, ak budete veľkorysí a vytrvalí vo svojej každodennej práci, urobíte tento svet lepším miestom pre všetkých. Zo srdca vám žehnám. Prosím vás, aby ste sa za mňa modlili.

V Ríme, na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla 29. júna 2023