Púte

Home Púte

Prečo putovať ?

Pútnické cesty nie sú turistickými zájazdmi. Cieľom nie je poznávanie cudzích krajín, prírody a obyčajov, ani dovolenková rekreácia. Odporúčame pozorne si prečítať slová pátra Slavka Barbariča o význame púti do Medžugoria, aby sme pochopili čo je zmyslom a cieľom putovania do Medžugoria.

Páter Slavko Barbarič

Zamyslenie o pútnických cestách na konkrétnom príklade Medžugoria

prečítať článok →

Pre púte, ktoré zabezpečuje Mariánske centrum Medžugorie, odporúča sa zobrať so sebou:

  • Sväté písmo, rádio so slúchadlami na príjem simultánneho prekladu počas prednášok a svätej omše
  • Platný občiansky preukaz alebo pas
  • Vreckové (stačí v eurách, vo väčších obchodoch je možné platiť aj bankovými kartami)

Stály program púte:

  • Účasť na večernom medžugorskom modlitbovom programe
  • Výstup na Križevac s modlitbou krížovej cesty a Vrch zjavenia (Podbrdo) s modlitbou posvätného ruženca
  • Čas pre individuálny duchovný program (rozhovor s kňazom, prijatie sviatosti zmierenia)

Termíny pútí v roku 2024

Konkrétne termíny pútí do Medžugoria budeme zverejňovať len pokiaľ bude zachovaný charakter púte t.j. púť je organizovaná farským spoločenstvom, kresťanskou cestovnou kanceláriou, alebo má po celý čas k dispozícii kňaza, aby bol zaručený program púte v súlade s usmernením farského úradu v Medžugorí. Prosíme organizátorov, ktorí majú záujem o zverejnenie púte, aby poslali podklady mailom na adresu marianskecentrum@gmail.com alebo medjugorje@medjugorje.sk

Slovenskí a českí sprievodcovia v Medžugorí

Oľga Merkovičová
Mobil : 00387 63 320 757
mail : anton.merkovic@tel.net.ba olga.merkovic@yahoo.com
web: www.olga-medjugorje.com
Pre pútnikov ponúka aj možnosť zabezpečiť ubytovanie v Medžugorí

Anamarija Zelenika
mobil : 00387 63 472 584
mail : anamarija2807@hotmail.com

Kateřina Čurkovič
mobil : 00387 63 462 867
mail : katerina.curkovic.celoudova@seznam.cz

Terézia Gažiová
mobil : 00387 63 057 348
mail : gospa3@gmail.com

Praktické rady pre pútnikov zo Slovenska a Čiech

Upozorňujeme pútnikov, že v súčasnosti sú protiepidemické opatrenia už zrušené.

1. Pre pútnikov, ktorí prichádzajú zo Slovenska alebo Českej republiky samostatne osobnými motorovými vozidlami, odporúčame použiť diaľnicu E71 a E65 cez Chorvátsko: Záhreb – Split – hr. priechod Nova Sela (G.P. Nova Sela) do Bosny a Hercegoviny, kde pokračujete po diaľnici smer Sarajevo až po koniec diaľnice, kde použijete výjazd Medjugorje.
2. Večerný modlitbový program je simultánne prekladaný do slovenčiny alebo češtiny. K tomu potrebujete rádioprijímač s FM frekvenciou so slúchadlami (má to väčšina mobilných telefónov). Slovenská frekvencia je 102,6 MHz. Zabezpečenie vysielania a prekladu sa hradí z prostriedkov pútnikov, ktoré na tento účel uhradia pútnici alebo zástupcovia pútnikov pri organizovaných púťach v Informačnom centre MIR v Medžugorí. (Odporúčaná suma je 2 eurá za osobu a pobyt).
3. Medžugorie je súčasťou republiky Bosna a Hercegovina, ktorá nie je členom Európskej únie. Na vstup do BiH však občanom Slovenska i Česka stačí platný občiansky preukaz alebo pas. Treba však rešpektovať colné predpisy o dovoze a vývoze tovaru (najmä dbať na povolené množstvá pri vývoze alkoholu a cigariet).
4. V Medžugorí je oficiálna mena Konvertibilna marka (KM), avšak akceptujú vo väčšine obchodov aj eurá. Odporúčame platiť platobnou kartou, ktorú akceptujú väčšie obchody aj benzínové čerpacie stanice. Kurz je približne 1 euro = 2 KM.
5. Telefonovanie a používanie internetu cez mobilných operátorov v Bosne a Hercegovine je drahé, podstatne drahšie ako v Chorvátsku – už nie ste v EÚ. Odporúčame použiť volania cez internet v miestach, kde je bezplatný prístup na internet – wifi (má to väčšina ubytovacích zariadení).
6. Pamätajte, že aj nákupom drobných suvenírov a nábožných predmetov podporujete predajcu. Preto odporúčame nakupovať vo farskom obchode alebo u veriacich v Medžugorí, ktorých poznáte alebo vám odporučia sprievodcovia.
7. Aj pri individuálnych pobytoch v Medžugorí využívajte služieb oficiálnych sprievodcov pre našu jazykovú oblasť, ktorí vám radi pomôžu a poradia.
8. Medžugorie je miestom modlitby a stíšenia. Prispôsobte si svoj denný program tak, aby ste sa mohli zúčastniť denného modlitbového programu, ktorý sa začína o 17. hodine (v lete o 18. hodine). Presný rozpis modlitbového programu nájdete v časti Informácie. Kňazi, ktorí chcú koncelebrovať na svätej omši počas večerného programu, musia sa zaregistrovať v Informačnom centre MIR Medjugorje. Treba mať so sebou celebret a na svätú omšu svoju albu.

Termíny pútí 2024

Slávka Lenčová, Podbrezová

Júl 2024
1. 7. – 9. 7. 2024 – medzinárodná duchovná obnova kňazov, Medžugorie

September 2024
4. 9. – 11. 9. 2024 – púť do Medžugoria

 

Všetky púte majú okrem dopravy zabezpečené aj ubytovanie s polpenziou, duchovnú službu kňaza, sprievodcu a poplatky za program a preklad. Možnosť nástupu v Brezne, B.Bystrici, Krupine alebo podľa dohody

Bližšie informácie a kontakt: Slávka Lenčová, tel.: 0907 872 198, slavkalencova@gmail.com

Šemabus s.r.o., 919 09  Šelpice 32

Marec 2024
17. 3. – 23. 3. 2024 – duchovná obnova pre organizátorov pútí, vedúcich medžugorských centier a modlitbových a charitatívnych skupín

Jún 2024
28. 6. – 4 . 7. 2024 – farská púť do Medžugoria 

Júl 2024
7. 7. – 13 . 7. 2024 – farská púť do Medžugoria 

30. 7. – 7.  8.  2024 – festival mládeže Mladifest

August 2024
11. 8. – 17. 8. 2024 – sviatok Nanebovzatia Panny Márie , farská púť 

18. 8. – 24. 8. 2024 – púť do Medžugoria

September 2024
15. 9. – 21 . 9. 2024 – farská púť do Medžugoria

29. 9. – 5 . 10. 2024 – púť do Medžugoria

Bližšie informácie a kontakt: Martin Šeliga, tel.: 0905 402 620, semabus.sro@gmail.com, www.semabus.sk

Doprava klimatizovaným autobusom, zabezpečené ubytovanie, polpenzia, duchovná služba kňaza, sprievodca

CK NOE travel, s.r.o. Piešťany

Február 2024
13. 2. – 18. 2. 2024 – začiatok pôstneho obdobia, popolcová streda, https://pute.sk/zajazdy/put-medzugorie-popolcova-streda/

Júl 2024
5. 7. – 13 . 7. 2024 – púť do Medžugoria s dovolenkou pri mori, https://pute.sk/zajazdy/medzugorie-letna-put-dovolenka-pri-mori-jul/

30. 7. – 7.  8.  2024 – festival mládeže Mladifest + dvakrát kúpanie v mori, https://pute.sk/zajazdy/festival-mladych-mladifest-medzugorie/

31. 7. – 6.  8.  2024 – festival mládeže Mladifest  bez kúpania v mori, https://pute.sk/zajazdy/mladifest-medzinarodny-festival-mladych-medzugorie-bez-mora/

31. 7. – 10.  8.  2024 – festival mládeže Mladifest + dovolenka pri mori, https://pute.sk/zajazdy/mladifest-dovolenka-pri-mori-3/

August 2024
11. 8. – 17. 8. 2024 – sviatok Nanebovzatia Panny Márie  bez pobytu pri mori, https://pute.sk/zajazdy/nanebovzatie-panny-marie-medzugorie/

11. 8. – 20. 8. 2024 – sviatok Nanebovzatia Panny Márie  + dovolenka pri mori, https://pute.sk/zajazdy/medzugorie-nanebovzatie-panny-marie-dovolenka-pri-mori-apart-2/, https://pute.sk/zajazdy/medzugorie-nanebovzatie-panny-marie-dovolenka-pri-mori-2/

23. 8. – 1. 9. 2024 – Púť do Medžugoria s dovolenkou pri mori, https://pute.sk/zajazdy/medzugorie-letna-put-dovolenka-pri-mori-apart-3-2/, https://pute.sk/zajazdy/medzugorie-letna-put-dovolenka-pri-mori-aug/

 

Bližšie informácie a kontakt: Simona Hanuliaková, tel.: 0902 057 999, info@pute.sk, www.pute.sk, www.facebook.com/pute.sk