Knižka Prvé dni zjavení

Posted on 9 októbra, 2023

Home Blog Články Knižka Prvé dni zjavení

Exemple

Knižka Prvé dni zjavení

Knižka Prvé dni zjavení už je k dispozícii.

Prvé dni zjavení majú zásadný význam pre pochopenie celého medžugorského javu. Preto sme sa rozhodli vydať knižku, ktorá zachytáva najdôležitejšie okamihy z prvých dní zjavení.

Nájdete tu vysvetlené základné pojmy medžugorských udalostí. Panna Mária sa zjavuje ako Kráľovná pokoja a ukazuje nám cestu, ako ho dosiahnuť. Oslovuje každého človeka individuálne, ponúka mu cestu k svojmu Synovi, ktorá jediná prináša skutočný pokoj a porozumenie. Základným predpokladom je usporiadanie hodnôt a postavenie Boha v svojom živote na prvé miesto. Nemali by sme však ostávať len pri tom. Prvé dni zjavení predstavujú stručný úvod do medžugorskej spirituality a možno ich chápať aj ako úvodné kapitoly ku knižke Posolstvá Kráľovnej pokoja, ktorú máme k dispozícii pre každého záujemcu. Obsahuje slová našej Matky, ako nám ich sprostredkovali osoby, ktoré si podľa Božieho plánu s ľudstvom vyvolila Božia Matka. Tieto jednoduché, obyčajné deti vo veku od 10 do 16 rokov sa stali vizionármi a tlmočníkmi posolstiev Panny Márie. Zmenilo to celý ich život a dobrovoľne prijali  úlohu svedčiť o prítomnosti našej Matky medzi nami. Dosvedčujú to nielen slovami, ale najmä svedectvom svojho života. Kto sa chce bližšie zoznámiť s postojmi vizionárov, s tým, ako zjavenia Matky Božej formovali ich postoje a názory, môže siahnuť aj po brožúrach Rozhovory s vizionármi, v ktorých je zachytené ich osobné svedectvo z rokov 1986 až 2010.

Veríme, že knižka, ktorú vám teraz ponúkame, pomôže lepšie chápať medžugorské udalosti a povzbudí čitateľov, aby si našli cestu do školy Panny Márie. Ona nás privádza k svojmu Synovi Ježišovi ako k prameňu lásky, milosrdenstva a jedinému zmyslu nášho života a celého ľudstva.

Brožúru si možno objednať v časti Knihy a tlač. Ak máte ťažkosti s komunikáciou cez internet, môžete si knižku objednať aj telefonicky na čísle redakcie MEDJUGORJE: 0905 254 742