Posolstvá

Home Posolstvá

Štvrtkové posolstvá

Od 1. marca 1984 do 8. januára 1987 každý týždeň – zvyčajne každý štvrtok – odovzdávala vizionárka Marija Pavlovičová posolstvá Panny Márie. Tieto posolstvá boli určené pre farnosť Medžugoríe a pre všetkých, ktorí ich chcú prijať a žiť podľa nich.
Marija Pavlovičová hovorí:
„Milí priatelia Medžugoria!
Panna Mária povedala, že štvrtkové posolstvá sú pre všetkých, ktorí chcú pokročiť na ceste k svätosti. Panna Mária sa venuje farnosti a všetkým, ktorí chcú rásť v svätosti. Tieto posolstvá podnecujú k modlitbe, obráteniu, pôstu a pokániu. Matka Božia chce, aby sme posolstvá prežívali stále intenzívnejšie, a uskutočňovali ich v našom živote. Zdôrazňuje, aké plody prináša prijímanie sviatostí v našom živote. Vraví, že stredobodom nášho života je svätá omša; a tiež: Keby ste vedeli, aký veľký význam má svätá omša pre váš život, utekali by ste na ňu. Chce, aby sme prežívali svätú omšu intenzívnejšie a s väčšou láskou, najmä stretnutie sa s Kristom v Eucharistii. Každý, kto sa rozhodne žiť s Matkou Božou, rastie v svätosti.“

.

Posolstvá 25. v mesiaci

Farnosť Medžugorie ako aj početní pútnici si zvykli na štvrtkové posolstvá, ktoré skrze vizionárku Mariju Pavlovičovú odovzdávala Matka Božia skoro tri roky (1. 3. 1984 až 8. 1. 1987).
8. 1. 1987 Marija Pavlovičová oznámila zmenu v odovzdávaní posolstiev. Matka Božia jej povedala, že nebude dávať posolstvá každý štvrtok, ale 25. každého mesiaca.
Tieto mesačné posolstvá dáva Matka Božia od januára 1987 až doteraz.

Ročné posolstvá

Trom z vizionárov už skončili denné stretnutia s Matkou Božou, ale raz ročne majú takéto zjavenie a odovzdávajú z tohto stretnutia posolstvo.
Každoročné zjavenia majú pre Medžugorie veľký význam, lebo jedného dňa každodenné zjavenia prestanú, ako to dosvedčujú vizionári. To bude vtedy, keď všetci vizionári dostanú od Matky Božej všetkých desať tajomstiev.
Podľa prísľubu Matky Božej budú mať vizionári raz ročne zjavenia Matky Božej až do konca svojho pozemského života.

Ročné posolstvá Mirjane Dragičevičovej-Soldovej

Denné zjavenia Matky Božej sa ako prvej z vizionárov skončili Mirjane 25. 12. 1982. V ten deň jej Matka Božia počas zjavenia, ktoré trvalo asi 40 minút, zverila desiate tajomstvo a povedala jej, že až do konca jej života sa bude zjavovať raz do roka každého 18. marca. Je to zároveň deň jej narodenín, avšak podľa Matky Božej tento termín nesúvisí s jej narodeninami.

Ročné posolstvá Ivanke Ivankovičovej-Elezovej

Ivanka dostala desiate tajomstvo 7. mája 1985. Odvtedy máva zjavenie raz ročne 25. júna v deň výročia zjavení.

Ročné posolstvá Jakovovi Čolovi

Jakov mal posledné denné zjavenie 12. septembra 1998 v Miami počas svojho pobytu v USA. Odvtedy máva zjavenie iba raz ročne, a to 25. decembra (na Vianoce).

Posolstvá 2. v mesiaci

Posolstvá 2. v mesiaci sú mimoriadne posolstvá, ktoré dostala Mirjana Dragičevičová-Soldová. Od 2. augusta 1987 sa jej začala Matka Božia zjavovať aj každého druhého v mesiaci. Pri týchto zjaveniach sa Mirjana modlila spolu s Matkou Božou za neveriacich. Preto je aj Mirjaniným poslaním modliť sa za neveriacich. Matka Božia však nikdy nepovedala „neveriaci“, ale „tí, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku“. Tieto zjavenia sa skončili 2. marca 2020.
S Mirjanou sa zväčša spája otázka o tajomstvách, ktoré vizionári dostali od Matky Božej a týkajú sa budúcnosti ľudstva. Jakov Čolo, Ivanka Ivankovičová-Elezová a Mirjana Dragičevičová-Soldová dostali desať tajomstiev.
Mirjana dostala desať tajomstiev ako prvá a Matka Božia jej pridelila osobitnú úlohu pri zverejňovaní týchto desiatich medžugorských tajomstiev. Všetky tajomstvá, ako vraví Mirjana, sú napísané na zvláštnom predmete, ktorý sa veľmi ponáša na pergamen. Keď nastane čas, keď by sa mali uskutočniť, zverejní františkán páter Petar Ljubičič tie tajomstvá svetu. Mirjana si ho vyvolila od tej chvíle, ako jej Matka Božia povedala, že si má vybrať nejakého kňaza, ktorý tie tajomstvá zverejní. Toto je doslovné vyjadrenie Matky Božej, s ktorým sa obrátila na Mirjanu: „Vyber si kňaza, ktorý tie tajomstvá zverejní.“
Mirjana a všetci vizionári vždy zdôrazňujú, že o tajomstvách nemôžu toho veľa povedať. Mirjana dostala všetky napísané, je pri tom presný dátum a opis každého tajomstva, ktoré sa uskutoční. Páter Petar sa bude musieť sedem dní modliť a postiť a potom počas troch dní zverejní obsah tajomstiev. Všetky medžugorské tajomstvá sú veľmi dôležité a týkajú sa nás i celého sveta. Až do ich zverejnenia sa o ne nemáme veľmi zaujímať, lebo Matka Božia hovorí, že na ne nemáme myslieť, ale že je veľmi dôležité modliť sa. Veď ak má Boh a Ježiš u nás prvé miesto, nemáme sa čoho báť. Vraví:
„To, čo som začala vo Fatime, zavŕšim v Medžugorí, a to znamená, že moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“