2%

Home 2%

Drahí priatelia Medžugoria!

Ďakujeme všetkým, ktorí v predošlom roku podporili našu činnosť a poukázali nám 2% zaplatenej dane z príjmov.

Aj v tomto roku sa naša organizácia uchádza o Vašu priazeň a ponúka Vám možnosť podporiť našu činnosť poukázaním 2% zaplatenej dane v prospech našej organizácie. Na tejto stránke nájdete „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“, ktoré môžu využiť všetci prispievatelia, ktorí sú zamestnancami. Zároveň však musia poslať na daňový úrad aj „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, ktoré Vám na požiadanie musí vystaviť Váš zamestnávateľ. Potvrdenie o zaplatení dane ako aj Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby musia byť samostatne a výlučne na tlačive vydanom Finančným riaditeľstvom SR. Uvádzame ich v prílohe a môžete si ich stiahnuť a vytlačiť. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane treba odovzdať správcovi dane (svojmu Daňovému úradu podľa miesta bydliska) do 30. apríla.

Samostatne zárobkové osoby a firmy majú už v tlačive daňového priznania uvedené riadky, kam môžu zapísať názov organizácie, ktorej chcú poskytnúť časť zaplatenej dane.

Naša organizácia je zapísaná v Notárskom registri ako prijímateľ 2% zaplatenej dane z príjmov. Údaje o našej organizácii potrebné na vpísanie do tlačiva sú nasledovné:

Názov organizácie: Mariánske centrum Medžugorie
Sídlo: Františkánska ul. 2, 811 01 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17 053 994

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú aj touto formou prispieť k činnosti našej organizácie.

Vyššie spomenuté dokumenty:
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Poučenie