štvrtkové posolstvo

archive

Home

Exemple

23.03.1984

„Dnes večer vás predovšetkým pozývam, aby ste v pôstnom období uctievali rany môjho Syna, ktoré dostal za hriechy tejto farnosti. Spojte sa s mojimi modlitbami za túto farnosť, aby jeho muky boli znesiteľnejšie! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Usilujte sa prichádzať v čo najväčšom počte!“

Read More →
Exemple

16.03.1984

„Aj dnes večer som vám, drahé deti, zvlášť povďačná, že ste tu. Neustále sa klaňajte Najsvätejšej oltárnej sviatosti! Keď sa veriaci klaňajú, vždy som pri nich. Získavajú vtedy zvláštne milosti.“

Read More →
Exemple

09.03.1984

„Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! Drahé deti, vy vo farnosti sa obráťte! To je moje druhé želanie. Tak sa budú môcť obrátiť aj všetci tí, čo sem budú prichádzať.“

Read More →