štvrtkové posolstvo

archive

Home

Exemple

10.06.1984

„Drahé deti!

Zajtra večer proste o Ducha pravdy, najmä vy, z tejto farnosti, lebo potrebujete Ducha pravdy, aby ste mohli posolstvá – také, aké sú, bez toho, že by ste dačo pridali alebo vynechali – ďalej rozširovať, tak ako som ich vyslovila. Modlite sa, aby vás Duch Svätý naplnil duchom modlitby, aby ste sa viac modlili. Ja, vaša Matka, vám vravím, že sa málo modlíte.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

03.06.1984

„Drahé deti!

Dnes večer vás chcem poprosiť, aby ste sa počas tejto novény modlili za vyliatie Ducha Svätého na svoje rodiny i farnosť. Modlite sa, neoľutujete to! Boh vám chce uštedriť dary, ktorými ho budete oslavovať do konca svojho pozemského života.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.05.1984

„Drahé deti!

Už som vám povedala, že som si vás zvlášť vybrala takých, akí ste. Ja, Matka, milujem vás všetkých. A kedykoľvek sa ocitnete v ťažkostiach, nebojte sa! Milujem vás, i keď ste ešte vzdialení odo mňa i od môjho Syna. Prosím vás, nedovoľte, aby moje srdce ronilo krvavé slzy nad dušami, ktoré upadli do otroctva hriechu. Preto, drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

18.05.1984

„Drahé deti!

Dnes som naplnená veľkou radosťou, lebo je dosť tých, ktorí sa mi chcú celkom zasvätiť. Ďakujem vám! Nezmýlili ste sa. Môj Syn Ježiš Kristus vám chce prostredníctvom mňa udeliť zvláštne milosti. Môj Syn má radosť z vašej odovzdanosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

11.05.1984

Mnohí veriaci sa cítili dotknutí posledným posolstvom. Niektorí si mysleli, že Matka Božia už nebude zjavovať posolstvá farnosti. Večer však povedala toto: „Hovorím k vám a chcem k vám hovoriť aj naďalej. Vy však počúvajte moje pokyny!“

Read More →
Exemple

01.05.1984

Vizionárka Mária sa spýtala Panny Márie:

„Drahá Matka Božia, prečo si vo štvrtok nezjavila posolstvo pre farnosť?“ Panna Mária odvetila: „Nechcem nikoho nútiť k niečomu, čo sám neprežíva a nechce, aj keď som mala pre farnosť zvláštne posolstvá, ktorými som chcela prebudiť vieru v každom veriacom. Len celkom malý počet ľudí prijal štvrtkové posolstvá. Na začiatku ich bolo dosť. Ale čoskoro im to zovšednelo. A teraz, v poslednom čase, sa daktorí pýtajú na posolstvá zo zvedavosti, a nie pre vieru a zbožnosť voči môjmu Synovi a mne.“

Read More →
Exemple

20.04.1984

„Drahé deti!

Spolucíťte so mnou! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! “

Read More →
Exemple

13.04.1984

„Drahé deti!

Dnes vás prosím, aby ste prestali s ohováraním a modlili sa za jednotu vo farnosti. Veď ja a môj Syn máme s touto farnosťou zvláštny plán.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

06.04.1984

„Drahé deti!

Dnes večer vás prosím, aby ste si zvlášť uctievali Srdce môjho Syna Ježiša. Dajte zadosťučinenie za ranu spôsobenú Srdcu môjho Syna! Jeho Srdce je zranené všelijakými hriechmi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

30.03.1984

„Drahé deti!

Dnes večer vás chcem predovšetkým vyzvať, aby ste vytrvalo odolávali pokušeniam. Premýšľajte, ako trpí Všemohúci aj dnes za vaše hriechy. A keď príde utrpenie na vás, prineste ho Bohu ako obetu!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →