štvrtkové posolstvo

archive

Home

Exemple

08.01.1987

„Drahé deti! Chcem sa vám poďakovať za každý ohlas na posolstvá. Drahé deti, zvlášť vám ďakujem za všetky obety a modlitby, ktoré ste mi obetovali. Drahé deti, chcem vám i naďalej dávať posolstvá, avšak, drahé deti, nie každý štvrtok, ale každého 25. v mesiaci. Nadišiel čas, keď sa splnilo to, čo môj Pán chcel. Teraz vám budem dávať menej posolstiev, ale i naďalej budem s vami. Preto vás prosím, drahé deti, počúvajte moje posolstvá a žite podľa nich, aby som vás mohla viesť. Drahé deti, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

01.01.1987

„Drahé deti! Dnes vás chcem všetkých pozvať, aby ste v novom roku uskutočňovali posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, viete, že som kvôli vám zostala dlho, aby som vás naučila, ako máte kráčať po ceste svätosti. Preto, drahé deti, modlite sa bez prestania a uskutočňujte posolstvá, ktoré vám dávam, lebo to robím s veľkou láskou k Bohu i k vám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.12.1986

VIANOCE. „Drahé deti! Ďakujem i dnes Pánovi za všetko, čo mi vykonal, predovšetkým za tento dar, že i dnes môžem byť s vami. Drahé deti, toto sú dni, v ktorých Otec dáva zvláštne milosti všetkým, ktorí otvoria srdcia. Ja vás žehnám a želám si, drahé deti, aby ste aj vy spoznali milosti a všetko dali k dispozícii Bohu, aby sa skrze vás oslávil. Moje srdce starostlivo sleduje každý váš krok. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

18.12.1986

„Drahé deti! Dnes vás chcem znovu pozvať k modlitbe. Keď sa modlíte, ste oveľa krajší, ako kvety, ktoré sa po snehu ukážu v celej kráse a všetky ich farby sú neopísateľne krásne. Drahé deti, tak aj vy po modlitbe ukážete pred Bohom oveľa väčšmi to krásne, aby ste sa mu zapáčili. Preto, drahé deti, modlite sa a otvorte svoje vnútro Pánovi, aby z vás mohol vytvoriť harmonický a krásny kvet pre nebo. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

11.12.1986

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa v tomto čase zvlášť modlili, aby ste prežili radosť zo stretnutia s narodeným Ježišom. Drahé deti, želám si, aby ste tieto dni prežili tak, ako ich ja prežívam. S radosťou vás chcem viesť a ukázať vám radosť, do ktorej vás chcem každého priviesť. Preto, drahé deti, modlite sa a úplne sa mi odovzdajte! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

04.12.1986

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste svoje srdcia pripravili na tieto dni, keď vás Pán chce zvlášť očistiť od všetkých hriechov minulosti. Drahé deti, vy to nemôžete sami, preto som tu ja, aby som vám pomohla. Modlite sa, drahé deti! Iba tak budete môcť spoznať všetko zlo, ktoré je vo vás, a odovzdať ho Pánovi, aby Pán celkom očistil vaše srdcia. Preto, drahé deti, modlite sa neustále a pripravujte srdcia pokáním a pôstom! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

27.11.1986

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste svoj život zasvätili s láskou mne, aby som vás mohla s láskou viesť. Milujem vás, drahé deti, osobitnou láskou a chcem vás všetkých doviesť do neba k Bohu. Chcem, aby ste pochopili, že tento život je krátky v porovnaní s tým v nebi. Preto, drahé deti, znovu sa dnes rozhodnite pre Boha. Iba tak vám budem môcť ukázať, ako veľmi ste mi vzácni a ako veľmi si želám, aby ste sa spasili všetci a boli so mnou v nebi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

20.11.1986

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste so zvláštnou láskou uskutočňovali a nasledovali všetky posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, Boh si neželá, aby ste boli vlažní a nerozhodní, ale aby ste sa mu úplne odovzdali. Viete, že vás milujem a že pre vás horím láskou. Preto, drahé deti, rozhodnite sa i vy pre lásku, aby ste horeli a spoznávali zo dňa na deň Božiu lásku. Drahé deti, rozhodnite sa pre lásku, aby láska prevládala vo všetkých vás, avšak nie ľudská láska, ale láska Božia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

13.11.1986

„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili celým srdcom a zo dňa na deň menili svoj život. Zvlášť vás pozývam, drahé deti, aby ste svojimi modlitbami a obetami začali žiť sväto, lebo si želám, aby každý z vás, ktorý bol pri tomto prameni milosti, prišiel do raja so zvláštnym darom, ktorý mi odovzdá, a ním je svätosť. Preto, drahé deti, modlite sa dennodenne a meňte svoj život, aby ste sa stali svätými. Budem vám stále nablízku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

06.11.1986

„Drahé deti! Dnes vás chcem pozvať, aby ste sa denne modlili za duše v očistci. Každá duša potrebuje modlitbu a milosť, aby prišla k Bohu a k Božej láske. A tým aj vy, drahé deti, získate nových orodovníkov, ktorí vám pomôžu v živote pochopiť, že všetky pozemské veci nie sú pre vás dôležité, že jedine po nebi máte túžiť. Preto, drahé deti, modlite sa bez prestania, aby ste mohli pomôcť sebe i ostatným, ktorým modlitba prinesie radosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →