25.12.1986

Posted on 25 decembra, 1986

Home 25.12.1986

Exemple
sermon date 1986-12-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.12.1986

VIANOCE. „Drahé deti! Ďakujem i dnes Pánovi za všetko, čo mi vykonal, predovšetkým za tento dar, že i dnes môžem byť s vami. Drahé deti, toto sú dni, v ktorých Otec dáva zvláštne milosti všetkým, ktorí otvoria srdcia. Ja vás žehnám a želám si, drahé deti, aby ste aj vy spoznali milosti a všetko dali k dispozícii Bohu, aby sa skrze vás oslávil. Moje srdce starostlivo sleduje každý váš krok. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →