Jakov Čolo

archive

Home

Exemple

25.12.2002

„Drahé deti!

Dnes, v deň lásky a pokoja, s Ježišom v náručí pozývam vás k modlitbe za pokoj. Milé deti, bez Boha a modlitby nemôžete dosiahnuť pokoj. Preto, milé deti, otvorte svoje srdcia, aby sa Kráľ pokoja narodil vo vašom srdci. Len tým spôsobom môžete dosvedčovať a prinášať Boží pokoj tomuto nepokojnému svetu.

Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

Read More →
Exemple

25.12.2001

„Drahé deti!

Dnes, keď sa vám Ježiš znovu narodil, chcela by som vás osobitne vyzvať k obráteniu. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za obrátenie svojich sŕdc, aby sa Ježiš narodil vo vás všetkých, aby vo vás prebýval a ovládal celú vašu bytosť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.12.2000

„Drahé deti!

Dnes, keď sa narodil Ježiš a svojím na- rodením prináša nesmiernu radosť, lásku a pokoj, obzvlášť vás vyzývam, aby ste povedali Ježišovi svoje ÁNO. Otvorte svoje srdcia, nech vstúpi do nich Ježiš, prebýva v nich a cez vás nech začne pôsobiť. Len tak budete môcť pochopiť skutočnú krásu Božej lásky, radosti a pokoja. Drahé deti, tešte sa z Ježišovho narodenia a modlite sa za všetky srdcia, ktoré sa Ježišovi neotvorili, aby Ježiš mohol vstúpiť do každého ich srdca a cez nich mohol začať pôsobiť, aby sa tak každý človek stal príkladom naozajstného človeka, cez ktorého pôsobí Boh.“

Read More →
Exemple

25.12.1999

„Milé deti!

Dnes, na narodeniny môjho Syna, keď je moje srdce naplnené nesmiernou radosťou a láskou, pozývam vás k úplnému otvoreniu a k úplnému odovzdaniu Bohu. Vyhoďte všetku tmu zo svojho srdca a dovoľte Božiemu svetlu a Božej láske, aby vstúpili do vášho srdca a prebývali tam navždy. Buďte nositeľmi Božieho svetla a lásky všetkým ľuďom, aby všetci vo vás a cez vás mohli cítiť a zakúsiť pravé svetlo a lásku, ktorú vám môže dať len Boh.

Žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

Read More →
Exemple

25.12.1998

„Drahé deti! Dnes, na narodeniny môjho Syna, je moje srdce naplnené nesmiernou radosťou, láskou a pokojom. Ako vaša matka si želám, aby každý z vás cítil vo svojom srdci tú istú radosť, pokoj a lásku. Preto sa nebojte otvoriť svoje srdce a úplne sa odovzdať Ježišovi, pretože len tak môže on vojsť do vášho srdca a naplniť ho láskou, pokojom a radosťou. Žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

Read More →