25.12.2000

Posted on 25 decembra, 2000

Home 25.12.2000

Exemple
sermon date 2000-12-25
sermon manager Jakov Čolo
Sermon Location Medjugorje

25.12.2000

„Drahé deti!

Dnes, keď sa narodil Ježiš a svojím na- rodením prináša nesmiernu radosť, lásku a pokoj, obzvlášť vás vyzývam, aby ste povedali Ježišovi svoje ÁNO. Otvorte svoje srdcia, nech vstúpi do nich Ježiš, prebýva v nich a cez vás nech začne pôsobiť. Len tak budete môcť pochopiť skutočnú krásu Božej lásky, radosti a pokoja. Drahé deti, tešte sa z Ježišovho narodenia a modlite sa za všetky srdcia, ktoré sa Ježišovi neotvorili, aby Ježiš mohol vstúpiť do každého ich srdca a cez nich mohol začať pôsobiť, aby sa tak každý človek stal príkladom naozajstného človeka, cez ktorého pôsobí Boh.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →