25.03.2007

Posted on 25 marca, 2007

Home 25.03.2007

Exemple
sermon date 2007-03-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.03.2007

„Drahé deti!

Chcem sa vám zo srdca poďakovať za vaše pôstne sebazaprenia. Chcem vás povzbudiť, aby ste s otvoreným srdcom aj naďalej prežívali pôst. Pôstom a sebazapieraním, milé deti, budete silnejší vo viere. V Bohu nájdete pravý pokoj prostredníctvom každodennej modlitby. Som s vami a nie som unavená. Chcem vás všetkých viesť so sebou do raja, a preto sa každodenne rozhodnite pre svätosť.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →