02.04.2007

Posted on 2 apríla, 2007

Home 02.04.2007

Exemple
sermon date 2007-04-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.04.2007

„Drahé deti! Nemajte zatvrdené srdcia voči Božie milosrdenstvo, ktoré sa na vás vylieva tak veľa vášho času. V tomto osobitnom čase modlitby dovoľte mi, aby som zmenila vaše srdcia, aby ste mi pomohli. Nech môj Syn vstane z mŕtvych vo všetkých srdciach, a nech moje srdce triumfuje. Ďakujem vám.“

Keď to dohovorila Mirjane, ešte Matka Božia dodala:

„Vaši pastieri potrebujú vaše modlitby.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →