02.04.2007

Posted on 2 apríla, 2007

Home 02.04.2007

Exemple
sermon date 2007-04-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.04.2007

„Drahé deti! Nemajte zatvrdené srdcia voči Božie milosrdenstvo, ktoré sa na vás vylieva tak veľa vášho času. V tomto osobitnom čase modlitby dovoľte mi, aby som zmenila vaše srdcia, aby ste mi pomohli. Nech môj Syn vstane z mŕtvych vo všetkých srdciach, a nech moje srdce triumfuje. Ďakujem vám.“

Keď to dohovorila Mirjane, ešte Matka Božia dodala:

„Vaši pastieri potrebujú vaše modlitby.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →