18.03.2007

Posted on 18 marca, 2007

Home 18.03.2007

Exemple
sermon date 2007-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.2007

„Drahé deti! Prichádzam k vám ako Matka s darmi. Prichádzam s láskou a milosrdenstvom. Drahé deti, moje srdce je veľké. Prajem si, aby v ňom boli všetky vaše srdcia očistené modlitbou a pôstom. Prajem si, aby prostredníctvom lásky naše srdcia víťazili. Prajem si, aby ste cez toto víťazstvo uvideli skutočnú pravdu, pravú cestu a skutočný život. Prajem si, aby ste mohli vidieť môjho Syna. Ďakujem vám.”

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →