Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2023

Posted on 26 decembra, 2023

Home Blog Články Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2023

Exemple

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2023

Pri poslednom dennom zjavení Jakovovi Čolovi 12. septembra 1998 Panna Mária povedala, že odteraz bude mať jedno zjavenie ročne vždy 25. decembra na Vianoce. Tak to bolo aj tento rok. Zjavenie sa začalo o 14.20 h a trvalo 6 minút. Panna Mária prišla s malým Ježiškom v náručí. Prostredníctvom Jakova Panna Mária odovzdala nasledujúce posolstvo:

 

„Drahé deti, dnes vás chcem s mojím Synom v náručí všetkých pozvať, aby ste sa modlili k Dieťaťu Ježišovi za uzdravenie svojho srdca. Deti, vo vašich srdciach často vládne hriech, ktorý ničí váš život, a vy nemôžete cítiť Božiu prítomnosť. Preto dnes v tento milostivý deň, keď sa milosť šíri po celom svete, odovzdajte svoj život a svoje srdce Pánovi, aby ich Pán uzdravil svojou milosťou. Len s čistým srdcom budete môcť nanovo prežiť Ježišovo narodenie vo vás a svetlo jeho narodenia bude osvetľovať váš život. Žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“