Ročné posolstvo Panny Márie vizionárke Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. marca 2024

Posted on 18 marca, 2024

Home Blog Články Ročné posolstvo Panny Márie vizionárke Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. marca 2024

Exemple

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárke Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. marca 2024

Vizionárka Mirjana Dragičevičová-Soldová mala denné zjavenia od 24. júna 1981 do 25. decembra 1982. Počas posledného denného zjavenia jej Matka Božia zverila desiate tajomstvo a povedala, že sa jej bude zjavovať raz ročne, a to 18. marca. Tak to bolo po všetky predchádzajúce roky a aj v tomto roku. Zjavenie sa začalo o 13.23 h a trvalo do 13.27 h.

„Drahé deti, som s vami skrze milosrdnú Božiu lásku. A preto vás ako matka pozývam, aby ste verili v lásku. Lásku, ktorá je spoločenstvom s mojím Synom. S láskou pomáhate druhým, aby otvorili svoje srdcia, spoznali môjho Syna a zamilovali si ho. Deti moje, láska spôsobuje, že môj Syn osvecuje vaše srdcia svojou milosťou, rastie vo vás a daruje vám pokoj. Deti moje, ak budete žiť lásku, ak budete žiť môjho Syna, budete mať pokoj a budete šťastní. Víťazstvo je v láske.

Ďakujem vám!“