Ročné posolstvo Matky Božej Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. 3. 2023

Posted on 20 marca, 2023

Home Blog Články Ročné posolstvo Matky Božej Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. 3. 2023

Ročné posolstvo Matky Božej Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. 3. 2023

Vizionárka Mirjana Dragičevičová-Soldová mala každodenné zjavenia od 24. júna 1981 do 25. decembra 1982. Pri poslednom každodennom zjavení je Matka Božia zverila desiate tajomstvo a povedala, že ja jej bude zjavovať raz ročne vždy 18. marca. Tak sa stalo aj počas všetkých uplynulých rokov.

Tohtoročné zjavenie sa začalo o 13.33 h a trvalo do 13.39 h.

 

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste prostredníctvom modlitby a milosrdenstva čo najviac spoznali môjho Syna. Aby ste sa naučili počúvať čistým a otvoreným srdcom. Aby ste počuli, čo vám môj Syn hovorí, a začali duchovne vidieť. Aby ste ako jeden Boží národ v spoločenstve s mojím Synom vydávali svojím životom svedectvo pravdy. Modlite sa, deti moje, aby ste spolu s mojím Synom mohli všetkým svojim bratom a sestrám prinášať iba pokoj, radosť a lásku. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“