Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2022

Posted on 17 marca, 2023

Home Blog Články Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2022

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2022

„Drahé deti!

Dnes, keď svetlo Ježišovho narodenia osvecuje celý svet, osobitným spôsobom s Ježišom v mojom náručí prosím, aby sa každé srdce stalo betlehemskou maštaľou, v ktorej sa narodí môj Syn a aby sa vaše životy stali svetlom jeho narodenia.

Milé deti, žijete v nepokoji a strachu. Preto, milé deti, dnes v tento milostivý deň proste Ježiša, aby posilnil vašu vieru a stal sa vládcom vašich životov. Pretože, deti moje, len s Ježišom vo svojom živote nebudete hľadieť na nepokoj, ale budete sa modliť za pokoj a žiť v pokoji, nebudete vidieť strach, ale Ježiša, ktorý nás oslobodzuje od všetkého strachu. Som vaša matka, ktorá nad vami neprestajne bdie a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“