Nový apoštolský vizitátor pre Medžugorie

Posted on 24 februára, 2022

Home Blog Články Nový apoštolský vizitátor pre Medžugorie

Exemple

Nový apoštolský vizitátor pre Medžugorie

Tlačová kancelária Svätej stolice oznámila 27. novembra 2021 správu, že pápež František vymenoval arcibiskupa Mons. Alda Cavalliho, titulárneho arcibiskupa Vibo Valentia (Vibo Valentia – lat. Dioecesis Vibonensis), bývalého apoštolského nuncia v Holandsku za apoštolského vizitátora s osobitným určením pre farnosť Medžugorie na dobu neurčitú a ad nutum Sanctae Sedis.
Arcibiskup bude pokračovať v misii, ktorú v Medžugorí konal arcibiskup Henryk Hoser SAC, ktorý zomrel 13. augusta 2021 vo Varšave. 
Mons. Aldo Cavalli sa narodil 18. októbra 1946 v Lecco (Taliansko). Za kňaza diecézy Bergamo bol vysvätený 18. marca 1971. Po kňazskej vysviacke vyučoval v seminári literatúru a zároveň ukončil štúdium politológie na Katolíckej univerzite. Od roku 1975 pôsobil na Pápežskej cirkevnej akadémii v Ríme, kde svoj pobyt zavŕšil postgraduálnym štúdiom a diplomom z teológie a cirkevného práva. Pôsobil na viacerých nunciatúrach ako tajomník a na Štátnom sekretariáte Svätej stolice. Za biskupa bol vysvätený 26. augusta 1996 v katedrále v Bergame. Bol apoštolským nunciom v Čile, Kolumbii, na Malte a v Líbyi a od 21. marca 2015 pôsobil ako nuncius v Holandsku a ako stály zástupca Vatikánu pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní. 
Pri príležitosti menovania provinciál františkánskej provincie Hercegovina P. Miljenko Šteko povedal: „Vyjadrujem svoju najhlbšiu vďaku Svätému Otcovi pápežovi Františkovi za vymenovanie arcibiskupa Cavalliho za nového apoštolského vizitátora pre farnosť Medžugorie. Toto menovanie vnímame ako prejav starostlivej pozornosti veľkňaza tomuto pútnickému miestu. Nového apoštolského vizitátora vítame s hlbokou vďakou a úctou ako jeho predchodcu Mons. Hosera. Nech nového apoštolského vizitátora v službe, ktorou zastupuje Svätého Otca a Svätú stolicu v Medžugorí a v miestnej cirkvi, sprevádza nebeská pomoc Presvätej Bohorodičky Preblahoslavenej Panny Márie!“