Mirjana Dragičevičová-Soldová

archive

Home

Exemple

18.03.1994

„Dnes je moje srdce naplnené radosťou. Želám si, aby ste sa každý deň zhromažďovali k modlitbe ako dnes, v tento veľký deň modlitby. Len tak možno získať pravé naplnenie tela i duše. Ako matka vám chcem pri tom pomôcť. Dovoľte mi to. Znova vás pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia a nechali sa mnou viesť. Moja cesta vedie k Bohu. Pozývam vás, aby sme sa dali spoločne na cestu, veď sami vidíte, že spolu s naším Bohom rozvraciame všetko zlo. Modlime sa a dúfajme.“

Read More →
Exemple

18.03.1993

„Milé deti! Prajem si, aby ste mi podali svoje ruky, aby som vás ako matka viedla správnou cestou, aby som vás viedla k Otcovi. Otvorte svoje srdcia, dovoľte mi vstúpiť! Modlite sa, lebo v modlitbe som s vami! Modlite sa a dovoľte mi, aby som vás viedla! Budem vás viesť k pokoju a šťastiu.“

Read More →