Posolstvá 25. v mesiaci

archive

Home

Exemple

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som vás viedla po ceste pokoja a jednoty s Bohom a ľuďmi. Vy, milé deti, ste mojimi vystretými rukami: modlite sa, postite sa a prinášajte obety za pokoj. To je poklad, po ktorom túži každé srdce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.9.2023

„Drahé deti! Pozývam vás k silnej modlitbe. Modernizmus chce vstúpiť do vašej mysle a ukradnúť vám radosť z modlitby a zo stretnutia s Ježišom. Preto, moje drahé deti, obnovte modlitbu vo svojich rodinách, aby moje materinské srdce bolo také radostné ako v prvých dňoch, keď som si vás vyvolila. Odpoveďou bola modlitba dňom i nocou a nebo nemlčalo, ale darovalo tomuto miestu hojnosť milosti, pokoj a požehnanie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.8.2023

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam na modlitbu srdcom. Milé deti, nech sa vaše srdcia pozdvihnú v modlitbe k nebu, aby vaše srdce pocítilo Boha lásky, ktorý vás uzdravuje a miluje nekonečnou láskou. Preto som s vami, aby som vás viedla cestou obrátenia srdca. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.7.2023

„Drahé deti! V tomto milostivom čase, v ktorom ma Najvyšší poslal k vám, aby som vám prejavila svoju lásku a viedla vás po ceste obrátenia, obetujte svoje modlitby a obety za všetkých, ktorí sú vzdialení a ešte nespoznali Božiu lásku. Vy, milé deti, buďte svedkami lásky a pokoja pre všetky nepokojné srdcia.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.6.2023

„Drahé deti!

Najvyšší mi dovoľuje byť medzi vami, aby som za vás prosila, aby som vám bola Matkou a vaším útočiskom. Milé deti, pozývam vás: vráťte sa k Bohu i k modlitbe a Boh vás hojne požehná.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.5.2023

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste išli do prírody a modlili sa, nech Najvyšší hovorí k vášmu srdcu, aby ste pocítili silu Ducha Svätého a dosvedčovali lásku, ktorú má Boh ku každému stvoreniu. Som s vami a prihováram sa za vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.4.2023

„Drahé deti! Všetkých vás pozývam, aby ste boli nositeľmi pokoja a radosti vzkrieseného Ježiša  všetkým tým, ktorí sú vzdialení od modlitby. Nech ich Ježišova láska prostredníctvom vášho života premení na nový život obrátenia a svätosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

Read More →
Exemple

25.3.2023

„Drahé deti, nech je tento čas pre vás časom modlitby.“

Read More →
Exemple

25.2.2023

„Drahé deti! Kajajte sa a oblečte si odev kajúcnosti a osobnej hlbokej modlitby a v pokore si žiadajte pokoj od Najvyššieho. V tomto milostivom čase vás chce satan zviesť, a vy milé deti, hľaďte na môjho Syna a nasledujte ho v odriekaní a pôste ku Kalvárii. Som s vami, pretože mi Najvyšší dovolil, aby som vás ľúbila a viedla k radosti srdca, vo viere, ktorá rastie pre všetkých tých, ktorí milujú Boha nadovšetko.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.01.2023

„Drahé deti!

Modlite sa so mnou za pokoj, pretože satan si želá vojnu a nenávisť v srdciach a národoch. Preto sa modlite a obetujte svoje dni pôstu a pokániu, aby vám Boh daroval pokoj. Budúcnosť je na križovatke, pretože moderný človek nechce Boha. Preto ľudstvo smeruje do záhuby. Milé deti, vy ste moja nádej. Modlite sa so mnou, aby sa uskutočnilo to, čo som začala vo Fatime a tu. Modlite sa a dosvedčujte pokoj vo vašom okolí a buďte ľuďmi pokoja.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. “

Read More →