Posolstvá 25. v mesiaci

archive

Home

Exemple

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých sa budete povzbudzovať k dobru a rásť v radosti. Milé deti, ešte ste ďaleko. Preto sa znovu kajajte a zvoľte si cestu svätosti a nádeje, aby vám Boh daroval pokoj v hojnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc každým dňom silnie prostredníctvom tých, ktorí si vybrali smrť a nenávisť. Vy, milé deti, buďte modlitbou a mojimi vystretými rukami lásky pre všetkých, ktorí sú vo tme a hľadajú svetlo nášho Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, milé deti, modlite zjednotení s Ježišom na jeho krížovej ceste. Vložte do svojich modlitieb toto ľudstvo, ktoré putuje bez Boha a bez jeho lásky. Milé deti, buďte modlitbou, buďte svetlom a svedkami pre všetkých, ktorých stretnete, aby sa milosrdný Boh zmiloval nad vami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúkoľ sa zmocnil mnohých sŕdc a tie sa stali neplodnými. Preto, milé deti, buďte svetlom, láskou a mojimi vystretými rukami v tomto svete, ktorý túži po Bohu, ktorý je láska. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajte Ježiša v tichu svojho srdca, aby sa mohol znovu narodiť. Svet potrebuje Ježiša, preto ho, milé deti, hľadajte v modlitbe, lebo on sa každému z vás denne dáva.“

Panna Mária dnes prišla v slávnostnom odeve s dieťaťom Ježišom v náručí. Ježiš vystrel ruku na požehnanie a Panna Mária sa nad nami modlila v aramejčine.

Read More →
Exemple

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja pocítili vo vašich srdciach, v rodinách a vo svete, ktorý nemá nádej. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som vás viedla po ceste pokoja a jednoty s Bohom a ľuďmi. Vy, milé deti, ste mojimi vystretými rukami: modlite sa, postite sa a prinášajte obety za pokoj. To je poklad, po ktorom túži každé srdce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.9.2023

„Drahé deti! Pozývam vás k silnej modlitbe. Modernizmus chce vstúpiť do vašej mysle a ukradnúť vám radosť z modlitby a zo stretnutia s Ježišom. Preto, moje drahé deti, obnovte modlitbu vo svojich rodinách, aby moje materinské srdce bolo také radostné ako v prvých dňoch, keď som si vás vyvolila. Odpoveďou bola modlitba dňom i nocou a nebo nemlčalo, ale darovalo tomuto miestu hojnosť milosti, pokoj a požehnanie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →
Exemple

25.8.2023

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam na modlitbu srdcom. Milé deti, nech sa vaše srdcia pozdvihnú v modlitbe k nebu, aby vaše srdce pocítilo Boha lásky, ktorý vás uzdravuje a miluje nekonečnou láskou. Preto som s vami, aby som vás viedla cestou obrátenia srdca. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Read More →