25. 12. 2023

Posted on 5 februára, 2024

Home 25. 12. 2023

Exemple

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajte Ježiša v tichu svojho srdca, aby sa mohol znovu narodiť. Svet potrebuje Ježiša, preto ho, milé deti, hľadajte v modlitbe, lebo on sa každému z vás denne dáva.“

Panna Mária dnes prišla v slávnostnom odeve s dieťaťom Ježišom v náručí. Ježiš vystrel ruku na požehnanie a Panna Mária sa nad nami modlila v aramejčine.

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →