25.12.2019

Posted on 27 marca, 2023

Home 25.12.2019

Exemple
sermon date 2015-12-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.12.2019

„Drahé deti, dnes, v tento milostivý deň, osobitným spôsobom vás pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia a prosili Ježiša, nech upevní vašu vieru. Deti, modlitbou srdcom, vierou a činmi spoznáte, čo znamená žiť ozajstný kresťanský život. Častokrát, deti,  váš život i vaše srdcia zachváti tma, bolesť a kríže. Nezakolísajte vo viere a nepýtajte sa prečo, keďže si myslíte, že ste sami a opustení. Ale otvorte svoje srdcia, modlite sa a pevne verte a vtedy vaše srdcia pocítia Božiu blízkosť, a že vás Boh nikdy neopúšťa, a že je v každom okamihu pri vás. Cez modlitbu a vieru Boh odpovie na každé vaše prečo. A každú vašu bolesť, tmu a kríž premení na svetlo. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →