25.12.2019

Posted on 27 marca, 2023

Home 25.12.2019

Exemple
sermon date 2015-12-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.12.2019

„Drahé deti, dnes, v tento milostivý deň, osobitným spôsobom vás pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia a prosili Ježiša, nech upevní vašu vieru. Deti, modlitbou srdcom, vierou a činmi spoznáte, čo znamená žiť ozajstný kresťanský život. Častokrát, deti,  váš život i vaše srdcia zachváti tma, bolesť a kríže. Nezakolísajte vo viere a nepýtajte sa prečo, keďže si myslíte, že ste sami a opustení. Ale otvorte svoje srdcia, modlite sa a pevne verte a vtedy vaše srdcia pocítia Božiu blízkosť, a že vás Boh nikdy neopúšťa, a že je v každom okamihu pri vás. Cez modlitbu a vieru Boh odpovie na každé vaše prečo. A každú vašu bolesť, tmu a kríž premení na svetlo. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →