25.12.2018

Posted on 27 marca, 2023

Home 25.12.2018

Exemple
sermon date 2015-12-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.12.2018

„Drahé deti, v tento milostivý deň vás pozývam k láske. Milé deti, Boh vás nesmierne miluje, a preto, milé deti, plní dôvery, nepozerajúc nazad a bez strachu, úplne mu odovzdajte svoje srdcia, aby ich Boh naplnil svojou láskou. Nebojte sa veriť jeho láske a milosrdenstvu, pretože jeho láska je silnejšia od každej vašej slabosti a strachu. Preto, milé deti, plní lásky vo svojich srdciach dôverujte Ježišovi a povedzte mu svoje ÁNO, pretože on je jedinou cestou, ktorá vás vedie k večnému Otcovi.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →