25.12.2004

Posted on 25 decembra, 2004

Home 25.12.2004

Exemple
sermon date 2004-12-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.12.2004

„Drahé deti! Dnes, v deň milosti s malým Ježišom v náručí osobitným spôsobom vás pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia a začali sa modliť. Milé deti, proste Ježiša, aby sa narodil v každom vašom srdci a nech panuje nad vaším životom. Modlite sa za milosť, aby ste vždy a v každom človeku mohli jeho spoznať. Milé deti, žiadajte si od Ježiša  lásku, lebo iba s Božou láskou môžete milovať Boha a všetkých ľudí. Všetkých vás nosím vo svojom srdci a dávam vám svoje materinské požehnanie.”

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →