2.1.2005

Posted on 2 januára, 2005

Home 2.1.2005

Exemple
sermon date 2005-01-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

2.1.2005

„ Drahé deti! Moje materinské srdce vás prosí, aby ste prijali modlitbu, pretože ona je vaša spása. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, deti moje.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →