25.07.2008

Posted on 25 júla, 2007

Home 25.07.2008

Exemple
sermon date 2008-07-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.07.2008

„Drahé deti!

V tomto čase, keď myslíte na telesný oddych, ja vás pozývam na obrátenie. Modlite sa a pracujte tak, aby vaše srdce túžilo po Bohu Stvoriteľovi, ktorý je skutočný odpočinok vašej duše a vášho tela. Nech vám on zjaví svoju tvár a nech vám dá svoj pokoj. Som s vami a prihováram sa pred Bohom za každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →