02.08.2007

Posted on 2 augusta, 2007

Home 02.08.2007

Exemple
sermon date 2007-08-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.08.2007

„Drahé deti! Dnes pozerám do vašich sŕdc, a hľadiac na ne moje srdce sa zviera bolesťou. Deti moje! Žiadam od vás bezvýhradnú a čistú lásku k Bohu. Poznáte, že ste na správnej ceste, keď telom budete na zemi a dušou stále s Bohom. Prostredníctvom tejto bezvýhradnej a čistej lásky uvidíte v každom človeku môjho Syna. Pocítite jednotu s Bohom. Ja ako matka budem šťastná, lebo budem mať vaše sväté a zjednotené srdcia. Deti moje, túžim po vašej spáse. Ďakujem vám!“

Na začiatku zjavenia Matka Božia ukázala isté veci, ktoré nás čakajú, ak nebude svätosť v našich srdciach a bratské zjednotenie v Kristovi. Nebolo to ani trochu pekné. Poprosila nás, aby sme sa modlili za našich pastierov. Povedala, že bez nich nie je jednota!

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →