02.08.2007

Posted on 2 augusta, 2007

Home 02.08.2007

Exemple
sermon date 2007-08-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.08.2007

„Drahé deti! Dnes pozerám do vašich sŕdc, a hľadiac na ne moje srdce sa zviera bolesťou. Deti moje! Žiadam od vás bezvýhradnú a čistú lásku k Bohu. Poznáte, že ste na správnej ceste, keď telom budete na zemi a dušou stále s Bohom. Prostredníctvom tejto bezvýhradnej a čistej lásky uvidíte v každom človeku môjho Syna. Pocítite jednotu s Bohom. Ja ako matka budem šťastná, lebo budem mať vaše sväté a zjednotené srdcia. Deti moje, túžim po vašej spáse. Ďakujem vám!“

Na začiatku zjavenia Matka Božia ukázala isté veci, ktoré nás čakajú, ak nebude svätosť v našich srdciach a bratské zjednotenie v Kristovi. Nebolo to ani trochu pekné. Poprosila nás, aby sme sa modlili za našich pastierov. Povedala, že bez nich nie je jednota!

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →