25.06.2013

Posted on 25 júna, 2013

Home 25.06.2013

Exemple
sermon date 2013-06-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.06.2013

„Drahé deti!

S radosťou v srdci vás všetkých milujem a pozývam vás, priblížte sa môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás mohla ešte viac priblížiť k môjmu Synovi Ježišovi, nech vám on dá svoj pokoj a lásku, ktoré sú pokrmom pre každého z vás. Otvorte sa, milé deti, modlitbe, otvorte sa mojej láske. Som vaša matka a nemôžem vás nechať samé v blúdení a hriechu. Milé deti, vy ste pozvané, aby ste boli mojimi deťmi, mojimi milovanými deťmi, aby som vás všetkých mohla odovzdať môjmu Synovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →