25.06.2013

Posted on 25 júna, 2013

Home 25.06.2013

Exemple
sermon date 2013-06-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.06.2013

„Drahé deti!

S radosťou v srdci vás všetkých milujem a pozývam vás, priblížte sa môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás mohla ešte viac priblížiť k môjmu Synovi Ježišovi, nech vám on dá svoj pokoj a lásku, ktoré sú pokrmom pre každého z vás. Otvorte sa, milé deti, modlitbe, otvorte sa mojej láske. Som vaša matka a nemôžem vás nechať samé v blúdení a hriechu. Milé deti, vy ste pozvané, aby ste boli mojimi deťmi, mojimi milovanými deťmi, aby som vás všetkých mohla odovzdať môjmu Synovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →