02.06.2013

Posted on 2 júna, 2013

Home 02.06.2013

Exemple
sermon date 2013-06-02
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

02.06.2013

„Drahé deti! V týchto nepokojných časoch vás znovu pozývam, aby ste išli za mojím Synom, aby ste ho nasledovali. Viem o bolestiach, utrpení a ťažkostiach, ale v mojom Synovi si oddýchnete, v ňom nájdete pokoj a spásu. Deti moje, nezabudnite, že vás môj Syn svojím krížom vykúpil a umožnil vám stať sa opäť Božími deťmi, aby ste znovu mohli volať nebeského Otca: ,Otče‘! Aby ste boli hodní Otca, milujte a odpúšťajte, lebo váš Otec je láska a odpúšťanie. Modlite sa a postite sa, pretože to je cesta k vášmu očisteniu, to je cesta k spoznávaniu a poznaniu nebeského Otca. Keď spoznáte Otca, pochopíte, že potrebujete len jeho.“ „Ja, ako matka, chcem svoje deti v spoločenstve jedného ľudu, v ktorom sa počúva a uskutočňuje Božie slovo.“ Toto povedala Panna Mária rozhodne a dôrazne. 

„Preto, deti moje, poďte za mojím Synom, buďte s ním jedno, buďte Božími deťmi. Milujete svojich pastierov tak, ako ich môj Syn miloval, keď si ich vyvolil, aby vám slúžili. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →