02.06.2013

Posted on 2 júna, 2013

Home 02.06.2013

Exemple
sermon date 2013-06-02
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

02.06.2013

„Drahé deti! V týchto nepokojných časoch vás znovu pozývam, aby ste išli za mojím Synom, aby ste ho nasledovali. Viem o bolestiach, utrpení a ťažkostiach, ale v mojom Synovi si oddýchnete, v ňom nájdete pokoj a spásu. Deti moje, nezabudnite, že vás môj Syn svojím krížom vykúpil a umožnil vám stať sa opäť Božími deťmi, aby ste znovu mohli volať nebeského Otca: ,Otče‘! Aby ste boli hodní Otca, milujte a odpúšťajte, lebo váš Otec je láska a odpúšťanie. Modlite sa a postite sa, pretože to je cesta k vášmu očisteniu, to je cesta k spoznávaniu a poznaniu nebeského Otca. Keď spoznáte Otca, pochopíte, že potrebujete len jeho.“ „Ja, ako matka, chcem svoje deti v spoločenstve jedného ľudu, v ktorom sa počúva a uskutočňuje Božie slovo.“ Toto povedala Panna Mária rozhodne a dôrazne. 

„Preto, deti moje, poďte za mojím Synom, buďte s ním jedno, buďte Božími deťmi. Milujete svojich pastierov tak, ako ich môj Syn miloval, keď si ich vyvolil, aby vám slúžili. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →