25.06.2011

Posted on 25 júna, 2011

Home 25.06.2011

Exemple
sermon date 2011-06-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.06.2011

„Matka Božia mi hovorila o prvom tajomstve a na záver povedala: ,Drahé deti, prijmite moje materinské požehnanie.‘“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →