25.06.2011

Posted on 25 júna, 2011

Home 25.06.2011

Exemple
sermon date 2011-07-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.06.2011

„Drahé deti!

Nech sa vám tento čas stane časom modlitby a ticha. Nech si oddýchne vaše telo a duch, aby zotrvali v Božej láske. Dovoľte mi, milé deti, aby som vás viedla. Otvorte svoje srdcia Duchu Svätému, aby všetko dobro, čo je vo vás, prekvitalo a prinieslo stonásobné ovocie. Začínajte i ukončite deň modlitbou srdca.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →