25.06.2009

Posted on 25 júna, 2009

Home 25.06.2009

Exemple
sermon date 2009-06-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.06.2009

„Drahé deti!

Radujte sa so mnou, kajajte sa v radosti a chváľte Boha za dar mojej prítomnosti medzi vami. Modlite sa, aby vo vašich srdciach bol Boh stredobodom vášho života a vydávajte svojím životom svedectvo, milé deti, aby každé stvorenie pocítilo Božiu lásku. Buďte mojimi vystretými rukami ku každému stvoreniu, aby sa priblížilo Bohu lásky. Žehnám vás svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →