02.06.2009

Posted on 2 júna, 2009

Home 02.06.2009

Exemple
sermon date 2009-06-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.06.2009

„Drahé deti! Moja láska hľadá vašu úplnú a bezpodmienečnú lásku, ktorá vás nenechá rovnakými, ale bude vás meniť a učiť dôvere v môjho Syna. Deti moje, svojou láskou vás zachraňujem a činím skutočnými svedkami dobroty môjho Syna. Preto, deti moje, nebojte sa svedčiť o láske v mene môjho Syna. Ďakujem vám.“

Keď Matka Božia odišla, uvidela Mirjana kríž, v strede kríža srdce a okolo srdca tŕňovú korunu. Matka Božia nebola smutná.

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →