25.05.2019

Posted on 25 mája, 2019

Home 25.05.2019

Exemple
sermon date 2019-05-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.05.2019

„Drahé deti!

Boh mi zo svojho milosrdenstva dovolil byť s vami, aby som vás poučovala a viedla po ceste obrátenia. Milé deti, vy ste všetci pozvaní modliť sa z celého srdca za to, aby sa uskutočnil plán spásy pre vás a skrze vás. Uvedomte si, milé deti, že život je krátky a očakáva vás večný život podľa zásluhy. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste boli dôstojnými nástrojmi v Božích rukách.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →