02.06.2019

Posted on 2 júna, 2019

Home 02.06.2019

Exemple
sermon date 2019-06-02
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

02.06.2019

„Drahé deti! Len čisté a otvorené srdce vám pomôže naozaj spoznať môjho Syna a aby všetci tí, ktorí nepoznajú jeho lásku, spoznali ju prostredníctvom vás. Len láska spôsobí, že pochopíte, že je silnejšia než smrť, pretože pravá láska zvíťazila nad smrťou a učinila, že smrť neexistuje. Deti moje, odpustenie je vznešená podoba lásky. Vy, ako apoštoli mojej lásky, sa musíte modliť, aby ste boli duchovne silní a dokázali pochopiť aj odpustiť. Vy, apoštoli mojej lásky, porozumením a odpustením dávate príklad lásky a milosrdenstva. Môcť pochopiť a odpustiť je dar, za ktorý sa treba modliť a chrániť si ho. Odpúšťaním svedčíte, že viete milovať. Len sa pozrite, deti moje, akou veľkou láskou, porozumením, odpustením a spravodlivosťou vás miluje nebeský Otec. Ako vám dáva mňa – matku vašich sŕdc. A hľa, tu som medzi vami, aby som vás požehnala svojím materinským požehnaním, aby som vás pozvala k modlitbe, pôstu a hovorila vám, aby ste verili, mali nádej, odpúšťali, modlili sa za svojich pastierov a nadovšetko, aby ste bezhranične milovali. Deti moje, nasledujte ma. Moja cesta je cestou pokoja a lásky. Je to cesta môjho Syna. Je to cesta, ktorá vedie k víťazstvu môjho srdca. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →