25.03.2017

Posted on 25 marca, 2017

Home 25.03.2017

Exemple
sermon date 2017-03-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.03.2017

„Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu, nech prostredníctvom modlitby, pokánia a rozhodnutia pre svätosť začnete nový život. Tento jarný čas nech povzbudí vaše mysle a srdcia k novému životu, k obnove. Preto, milé deti, ja som s vami, aby som vám pomohla, aby ste rozhodne povedali ÁNO Bohu a Božím prikázaniam. Nie ste sami, som s vami milosťou Najvyššieho, ktorú mi dáva pre vás a vaše pokolenia.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →