02.04.2017

Posted on 2 apríla, 2017

Home 02.04.2017

Exemple
sermon date 2017-04-02
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

02.04.2017

„Drahé deti, apoštoli mojej lásky, je na vás, aby ste šírili lásku môjho Syna všetkým tým, ktorí ju nespoznali. Vy, malé svetlá sveta, ktoré materinskou láskou učím, aby jasne žiarili v plnej kráse. Modlitba vám pomôže, pretože vás zachraňuje, modlitba zachraňuje svet. Preto, deti moje, modlite sa slovami, citmi, milosrdnou láskou a obetou. Môj Syn vám ukázal cestu – on, ktorý sa vtelil a urobil ma prvým kalichom. On, ktorý vám svojou vznešenou obetou ukázal, ako treba milovať. Preto, deti moje, nebojte sa hovoriť pravdu. Nebojte sa meniť seba i svet, do ktorého šírte lásku. Konajte všetko preto, aby sa spoznal a miloval môj Syn. V ňom vy milujete druhých. Ako matka som stále s vami. Prosím svojho Syna, aby vám pomohol, aby vo vašom živote vládla láska – láska, ktorá žije, láska, ktorá priťahuje, láska, ktorá dáva život. Takej láske vás učím – čistej láske. Je na vás, aby ste ju rozpoznali, žili a šírili. Modlite sa s citom za svojich pastierov, aby s láskou mohli vydávať svedectvo o mojom Synovi. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →