25.03.2015

Posted on 25 marca, 2015

Home 25.03.2015

Exemple
sermon date 2015-03-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.03.2015

„Drahé deti!

Aj dnes mi Najvyšší dovolil, aby som bola s vami a aby som vás viedla po ceste obrátenia. Mnohé srdcia sa zatvorili milosti a stali sa hluché na moje pozvanie. Milé deti, vy sa modlite a bojujte proti pokušeniam a všetkým zlým plánom, ktoré vám ponúka diabol modernými prostriedkami. Buďte silní v modlitbe a s krížom v rukách sa modlite, aby vás zlo nezneužilo a nezvíťazilo vo vás. Som s vami a modlím sa za vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →