18.03.2015

Posted on 18 marca, 2015

Home 18.03.2015

Exemple
sermon date 2015-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.2015

„Drahé deti! Z plného srdca vás prosím, prosím vás, deti, očistite svoje srdcia od hriechu a pozdvihnite ich k Bohu a večnému životu. Prosím vás, buďte bdelí a otvorení pre pravdu. Nedovoľte, aby vás všetko pozemské vzdialilo od poznania pravého uspokojenia v jednote s mojím Synom. Vediem vás cestou pravej múdrosti, pretože len s pravou múdrosťou môžete spoznať pravý pokoj a pravé dobro. Nestrácajte čas žiadaním znamení od nebeského Otca, pretože najväčšie znamenie vám už dal. Je to môj Syn. Preto, deti moje, modlite sa, aby vás Duch Svätý mohol priviesť k pravde, pomôcť vám, aby ste ju spoznali. A po tomto spoznaní pravdy budete jedno s nebeským Otcom a mojím Synom. To je poznanie, ktoré dá šťastie na zemi a otvára bránu večného života a nekonečnej lásky. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →