25.03.2013

Posted on 25 marca, 2013

Home 25.03.2013

Exemple
sermon date 2013-03-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.03.2013

„Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás pozývam, aby ste zobrali do rúk kríž môjho milovaného Syna Ježiša a aby ste rozmýšľali o jeho mukách a smrti. Nech sa vaše utrpenie zjednotí s jeho utrpením a zvíťazí láska. Pretože on, ktorý je Láska, sám seba dal z lásky, aby spasil každého z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým láska a pokoj nezavládnu vo vašich srdciach.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →