02.04.2013

Posted on 2 apríla, 2013

Home 02.04.2013

Exemple
sermon date 2013-04-02
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

02.04.2013

„Drahé deti, pozývam vás, aby ste  boli v duchu jedno s mojím Synom. Pozývam vás, aby ste sa skrze modlitbu a svätú omšu, keď sa môj Syn osobitným spôsobom zjednocuje s vami, usilovali byť ako on. Aby ste boli ako on vždy pripravení plniť Božiu vôľu A nie, že žiadate, nech sa splní vaša. Pretože, deti moje, skrze Božiu vôľu ste – jestvujete a bez Božej vôle nie ste ničím. Ako matka vás žiadam, aby ste svojím životom hovorili o Božej sláve, lebo takýmto spôsobom oslávite skrze jeho vôľu aj seba. Ukážte všetkým pokoru a lásku k blížnemu. Touto pokorou a láskou vás môj Syn spasil a otvoril vám cestu k nebeskému Otcovi. Prosím vás, aby ste otvárali cestu k nebeskému Otcovi všetkým, ktorí ho ešte nespoznali a neotvorili svoje srdce jeho láske. Svojím životom otvorte cestu všetkým, ktorí ešte stále blúdia pri hľadaní pravdy. Deti moje, buďte moji apoštoli, ktorí nežili nadarmo. Nezabudnite, že prídete pred nebeského Otca a budete mu o sebe rozprávať. Buďte pripravení! Znovu vás upozorňujem, modlite sa za tých, ktorých si môj Syn vyvolil, požehnal ich ruky a daroval ich vám. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za svojich pastierov. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →