25.03.2009

Posted on 25 marca, 2009

Home 25.03.2009

Exemple
sermon date 2009-03-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.03.2009

„Drahé deti!

V tomto jarnom čase, keď sa všetko prebúdza zo zimného spánku, zobuďte aj vy svoje duše modlitbou, aby ste boli pripravení prijať svetlo zmŕtvychvstalého Ježiša. On nech vás, milé deti, priblíži ku svojmu Srdcu, aby ste sa stali otvorení pre večný život. Modlím sa za vás a prihováram sa pred Najvyšším za vaše skutočné obrátenie.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →

25.06.2024

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Prijmite moje materinské požehnanie.“  ...

                       

Čítať viac →

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →