02.04.2009

Posted on 2 apríla, 2009

Home 02.04.2009

Exemple
sermon date 2009-04-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.04.2009

„Drahé deti! Božia láska je v mojich slovách. Deti moje, to je láska, ktorá vás chce obrátiť k spravodlivosti a pravde. To je láska, ktorá vás chce zachrániť od omylu. A vy, deti moje? Vaše srdcia ostávajú zatvorené, sú zatvrdnuté a neodpovedajú na moje pozvania, sú neúprimné. Materinskou láskou prosím za vás, pretože chcem, aby ste všetci vstali z mŕtvych v mojom Synovi. Ďakujem vám.“

Matka Božia požehnala všetkých prítomných a všetky nábožné predmety.

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →