02.04.2009

Posted on 2 apríla, 2009

Home 02.04.2009

Exemple
sermon date 2009-04-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.04.2009

„Drahé deti! Božia láska je v mojich slovách. Deti moje, to je láska, ktorá vás chce obrátiť k spravodlivosti a pravde. To je láska, ktorá vás chce zachrániť od omylu. A vy, deti moje? Vaše srdcia ostávajú zatvorené, sú zatvrdnuté a neodpovedajú na moje pozvania, sú neúprimné. Materinskou láskou prosím za vás, pretože chcem, aby ste všetci vstali z mŕtvych v mojom Synovi. Ďakujem vám.“

Matka Božia požehnala všetkých prítomných a všetky nábožné predmety.

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →