18.03.2008

Posted on 18 marca, 2008

Home 18.03.2008

Exemple
sermon date 2008-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.2008

„Drahé deti, dnes k vám vystieram svoje ruky. Nebojte sa ich prijať. Chcú vám dať lásku, pokoj a pomôcť vám ku spáse. A preto, deti moje, prijmite ich. Naplňte moje srdce šťastím a ja vás povediem k svätosti. Cesta, po ktorej vás vediem, je ťažká, plná pokušení a pádov. Budem s vami a moje ruky vás podržia. Buďte vytrvalí, aby sme sa na konci cesty mohli všetci v radosti a láske držať za ruky s mojím Synom. Poďte so mnou a nebojte sa! Ďakujem vám!“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →