02.03.2008

Posted on 2 marca, 2008

Home 02.03.2008

Exemple
sermon date 2008-03-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.03.2008

„Drahé deti! Prosím vás, aby ste zvlášť v tomto pôstnom období odpovedali na Božiu dobrotu, pretože on si vás vyvolil a poslal ma medzi vás. Očistite sa od hriechu a v Ježišovi, mojom Synovi, spoznajte zmiernu obetu za hriechy celého sveta. Nech sa on stane zmyslom vášho života. Nech váš život bude služba božskej láske môjho Syna. Ďakujem vám.“

Panna Mária požehnala všetkých prítomných a všetky nábožné predmety. Znovu nás pozvala, aby sme sa modlili za našich pastierov.

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →