02.03.2008

Posted on 2 marca, 2008

Home 02.03.2008

Exemple
sermon date 2008-03-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.03.2008

„Drahé deti! Prosím vás, aby ste zvlášť v tomto pôstnom období odpovedali na Božiu dobrotu, pretože on si vás vyvolil a poslal ma medzi vás. Očistite sa od hriechu a v Ježišovi, mojom Synovi, spoznajte zmiernu obetu za hriechy celého sveta. Nech sa on stane zmyslom vášho života. Nech váš život bude služba božskej láske môjho Syna. Ďakujem vám.“

Panna Mária požehnala všetkých prítomných a všetky nábožné predmety. Znovu nás pozvala, aby sme sa modlili za našich pastierov.

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →