18.03.2006

Posted on 18 marca, 2006

Home 18.03.2006

Exemple
sermon date 2006-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.2006

„Drahé deti! V tomto pôstnom období vás pozývam k vnútornému zriekaniu. Cesta k tomu vedie cez lásku, pôst, modlitbu a dobré skutky. Iba úplným vnútorným zriekaním spoznáte Božiu lásku a znamenia doby, v ktorej žijete. Buďte svedkami tých znamení a hovorte o nich. K tomu vás chcem priviesť. Ďakujem vám, že ste mi odpovedali.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →