02.03.2006

Posted on 2 marca, 2006

Home 02.03.2006

Exemple
sermon date 2006-03-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.03.2006

Panna Mária bola veľmi smutná. Smutne nás pozdravila: 

„Pochválený buď Ježiš.“ 

Požehnala všetky predmety i všetkých, ktorí boli prítomní. Panna Mária mi hovorila o situácii vo svete v súvislosti s tými, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. Tri razy zopakovala: 

„Boh je láska!“ 

Položila som jej nejaké otázky týkajúce sa chorých a podobne, a dostala som odpovede….

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →