18.03.1996

Posted on 18 marca, 1996

Home 18.03.1996

Exemple
sermon date 1996-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.1996

„Drahé deti!

O tomto posolstve, ktoré vám dnes dávam prostredníctvom mojej služobnice, chcem, aby ste dlho premýšľali. Deti moje, veľká je Božia láska! Nezatvárajte oči, ne- zatvárajte si uši, kým vám opakujem: veľká je jeho láska! Počúvajte moju výzvu a moje prosby, s ktorými sa na vás obraciam. Zasväťte svoje srdce a urobte 182 z neho Boží príbytok. Nech on v ňom naveky prebýva. Moje oči i moje srdce budú tu, aj keď sa už viac nebudem zjavovať. Konajte vo všetkom tak, ako vás prosím a vediem k Pánovi. Neodvrhujte od seba meno Božie, aby ste neboli odvrhnutí. Prijmite moje posolstvá, aby ste boli prijatí. Rozhodnite sa, deti moje, je čas rozhodnutia. Majte spravodlivé a nevinné srdcia, aby som vás mohla priviesť k vášmu Otcovi. Lebo ja som tu len vďaka jeho veľkej láske.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →