18.03.1996

Posted on 18 marca, 1996

Home 18.03.1996

Exemple
sermon date 1996-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.1996

„Drahé deti!

O tomto posolstve, ktoré vám dnes dávam prostredníctvom mojej služobnice, chcem, aby ste dlho premýšľali. Deti moje, veľká je Božia láska! Nezatvárajte oči, ne- zatvárajte si uši, kým vám opakujem: veľká je jeho láska! Počúvajte moju výzvu a moje prosby, s ktorými sa na vás obraciam. Zasväťte svoje srdce a urobte 182 z neho Boží príbytok. Nech on v ňom naveky prebýva. Moje oči i moje srdce budú tu, aj keď sa už viac nebudem zjavovať. Konajte vo všetkom tak, ako vás prosím a vediem k Pánovi. Neodvrhujte od seba meno Božie, aby ste neboli odvrhnutí. Prijmite moje posolstvá, aby ste boli prijatí. Rozhodnite sa, deti moje, je čas rozhodnutia. Majte spravodlivé a nevinné srdcia, aby som vás mohla priviesť k vášmu Otcovi. Lebo ja som tu len vďaka jeho veľkej láske.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →